• صفحه اول
  • ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت
۲۳ مهر ۱۳۹۶

با دستور وزیر بهداشت ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت تشکیل می‌شود

ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت برای استقرار کامل بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت دوازدهم تشکیل می شود.

۲۳ مهر ۱۳۹۶

تشکیل ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت با دستور وزیر بهداشت

وزیر بهداشت طی حکمی مسئولیت تشکیل ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت را به معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار کرد.