۱۴ آبان ۱۳۹۷

سازوکار رقابتی بورس مانع ارزان‌فروشی نفت کشور می‌شود

در حالی برخی رسانه های خارجی با طرح شبهاتی مانند حراج نفت، تلاش کردند موفقیت نخستین عرضه نفت در بورس را زیرسوال ببرند که سازوکار رقابتی بورس باعث شد که قیمت نفت تحریمی ایران تا حد ممکن بیشینه گردد.