۲۳ تیر ۱۳۹۶

مرکز تحقیقات مسکن: برنامه ضربتی شناسایی ساختمان‌های بلند

یک مقام مسئول با اشاره به لزوم اجرای برنامه ضربتی برای شناسایی ساختمان‌های بلند،گفت: باید طرح جامع ایمنی ساختمان‌های موجود کشور با اولویت ساختمان‌های بلند و عمومی در دستور کار قرار گیرد.

۱۴ دی ۱۳۹۴
وزیر راه و شهرسازی:

ساخت ساختمانهای بلند اثر زیادی در جریان بادهای سطحی دارد/ احداث بلوک‌های بزرگ در منطقه ۲۲

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ارائه گزارش ‹‹ تأثیر ساختمان های بلندمرتبه بر تهویه طبیعی و تجارب جهانی آن›› با تاکید بر اینکه بررسی ۵۰ ساله جریان باد در تهران نشان می دهد که در ۱۰سال اخیر به دلیل کثرت ساختمان های بلند جریان باد در شمال تهران کاهش یافته است، گفت: تجارب و مطالعات دیگر کشورها از جمله آمریکا، هنگ کنگ و کره در زمینه تاثیر ساختمان های بلند بر جریان باد نیز این موضوع را تایید می کند.