• صفحه اول
  • رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
۱۰ آبا ۱۳۹۶
معاون وزیر کشاورزی:

صندوق حمایت از تحقیقات و فناوری به منظور حمایت از تحقیقات بخش خصوصی راه‌اندازی می‌شود

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت:بیش از ۹۰ درصد پهنه بندی اراضی کشاورزی در راستای توسعه شبکه نظام نوین ترویج انجام گرفته است.

۹ شهر ۱۳۹۵
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خبر داد؛

واگذاری ۱۰۲ دانش فنی کشاورزی به بخش خصوصی در دولت یازدهم

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از واگذاری ۳۲ دانش فنی کشاورزی در روز جاری خبر داد و گفت: در دولت یازدهم ۱۰۲ دانش فنی کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شده است تا بتوانیم از ظرفیت ها و توان داخلی بیش ار پیش بهره مند شویم.

۱۸ مرد ۱۳۹۵
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:

نخبگان ایرانی خارج کشور در بخش تحقیقات کشاورزی جذب می شوند

جذب نخبگان ایرانی ساکن خارج کشور برای نخستین بار توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور انتقال تکنولوژی و گسترش مرز دانش کلید خورد.