۱۱ آذر ۱۳۹۶
عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

اتصال ریلی به عراق گامی در جهت توسعه صادرات و رفاه زائرین

نادری با اشاره به اهمیت اتصال ریلی ایران به عراق، گفت: اولویت اصلی ما باید تجارت به عراق باشد و اگر در بحث ریلی بتوانیم به کشور عراق متصل شویم مطمئن باشید در توسعه صادرات، اشتغالزایی و رفاه زائرین بسیار تاثیرگذار است.