۱۳ فروردین ۱۳۹۷

نایب رئیس کمیسیون آموزش: حل مشکلات کشور در گرو تعامل نهادهای اجرایی با دانشگاه‌ها است

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه رفع مشکلات لاینحل کشور با تعامل سازنده نهادهای اجرایی با دانشگاه امکان پذیر است، گفت: بیکاری از عوامل جدی خروج نخبگان از کشور تلقی می‌شود.

۵ بهمن ۱۳۹۲

احساس بی‌نیازی صنعت به دانشگاه واستادانی که‌به صنعت متعهد نیستند!

استادان با نیاز صنعت و صنعت نیز با تجربه دانشگاهیان آشنایی ندارند و‌ این دو قطب با هم قهر هستند، البته در ۲۰، ۳۰ سال اخیر رابطه بهتری با هم گرفته‌اند، اما میزان آن کافی نیست…