۱۸ مهر ۱۳۹۶

رئیس هیات عامل ایدرو: ایدرو به حوزه فعالیت بخش خصوصی وارد نمی‌شود

رئیس هیات عامل ایدرو گفت: سازمان گسترش در صنعت کشور اثرگذاری بزرگی دارد و در راستای بازآفرینی نقش ایدرو در کشور، باید در جهت مسائلی که بیشتر جنبه نوآوری و خلاقیت دارند و بخش خصوصی در آن حضور ندارد، حرکت کند .

۲۵ تیر ۱۳۹۶

معاون وزیر صنعت: صنعت نساجی نیاز به بروزرسانی تکنولوژی دراد

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه خودروسازان موظف به تسویه حساب قطعه سازان حداکثر در۴ماه هستند،گفت:فقط یک خودروساز این تکلیف را رعایت نمی‌کند که آقای وزیر پیگیر آن هستند.