• صفحه اول
  • رئیس شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم
۲۴ تیر ۱۳۹۶

رئیس شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم: هنوز تغییر اساسنامه پیام‌نور قطعی نشده است

رئیس شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم گفت: هنوز تغییر اساسنامه پیام‌نور قطعی نشده و اتفاق خاصی نیفتاده است.