۱۲ آبان ۱۳۹۵
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:

پزشکی قانونی ایران در جهان زبانزد است

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه پزشک قانونی ایران در جهان جایگاه بسزایی دارد، گفت: مسئولان اذعان دارند که کار در پزشک قانونی علمی و هنرمندانه است و این رشته «ناقص‌الخلقه» نیست.