• صفحه اول
  • رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش
۱۰ مهر ۱۳۹۵

توانمند سازی معلمان مدارس غیر دولتی نسبت به سند تحول بنیادین و جایگاه معلمی

گرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش: هدف از برگزاری دوره‌ آموزش سند تحول بنیادین و تبیین جایگاه معلم در مدرسه با رویکرد جدید و اصول و شیوه تدریس متناسب با نیاز روز است./ دوره های آموزشی ارتقای کیفیت در ابعاد مختلف آموزشی و پرورشی را مورد توجه قرار می‌دهد./ این دوره‌های آموزشی نه تنها معلم بلکه کادر مدرسه را نیز دربر می‌گیرد.

۲۴ مرد ۱۳۹۵

جذب بیش از ۱۹۵ هزارنفر از طریق خرید خدمات به تحصیل در سال گذشته

گرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش: نیروهای رسمی و حق التدریسی که در این طرح [خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی] شرکت می‌کنند، دوره‌های لازم برای تدریس را گذرانده‌اند و امیدواریم دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان نیز به این گروه از نیروها بپیوندند.

۳۰ شهر ۱۳۹۳

ماجرای اجاره برخی مدارس دولتی به بخش خصوصی

معاون سابق وزارت آموزش و پرورش در خصوص اجاره برخی از مدارس دولتی به مؤسسان غیر دولتی، گفت: اکثر جامعه فرهنگیان رضایت‌مندی نسبت به این طرح ندارند و باعث کاهش انگیزه می‌شود.