۷ خرداد ۱۳۹۷
دبیر انجمن داروسازان تهران:

در حال حاضر برای تأمین برخی داروهای وارداتی با کمبود مواجه هستیم

دبیر انجمن داروسازان تهران، نسبت به بروز کمبود دارو به دنبال تغییر در نرخ ارز، هشدار داد و گفت: در حال حاضر برای تامین برخی داروهای وارداتی با کمبود مواجه هستیم.

۳۰ آبان ۱۳۹۵

۹۵ درصد داروهای قلبی عروقی در داخل کشور تولید می شود

دری، دبیر انجمن داروسازان تهران: تولید ۹۵ درصد داروهای قلبی عروقی در داخل کشور صورت می گیرد، کیفیت این داروها بسیار خوب بوده تاجایی که قابل عرضه به کشورهای دیگر است.

۱۲ مرداد ۱۳۹۵
دبیر انجمن داروسازان تهران:

ایجاد داروخانه های سنتی صرفا موازی کاری است

دری، دبیر انجمن داروسازان تهران:جامعه داروسازان با عرضه داروهای طبیعی و سنتی مخالفتی ندارد، داروهای طبیعی و سنتی باید در نظام دارویی کشور موجود باشد اما نحوه عرضه آن نیاز به استاندارهای خاص و قوانین متقن دارد.