• صفحه اول
  • دانشکده نفت، گاز و شیمی دانشگاه شیراز
۲۸ تیر ۱۳۹۵

رئیس دانشگاه شیراز: سالانه ۱۸۰هزار دانشجو کشور را ترک می‌کنند

رئیس دانشگاه شیراز از خروج سالانه ۱۸۰ هزار دانشجو به عنوان نیروی متخصص و نخبه از کشور خبر داد.