۵ تیر ۱۳۹۸
رویکرد تحولی قوه قضائیه در راستای حل مسئله اطاله دادرسی

کارآمدسازی سامانه ابلاغ الکترونیک

یکی از نشانه‌های ناکارآمدی نظام دادرسی، اطاله دادرسی است که علاوه بر اتلاف وقت، هزینه و کاهش توانمندی قوه قضائیه در انجام وظایف خود، منجر به کاهش سطح رضایت‌مندی مردم از اجرای عدالت در جامعه می‌شود.

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

راه‌اندازی واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان در دادگستری های گلستان

حمایت از شاهدان و مطلعان از خطرهای جانی، حیثیتی یا مالی هدف از راه اندازی این واحد است.