۲۰ دی ۱۳۹۶
مدیر زنجیره‌ شکر شرکت‌ بازرگانی دولتی:

با تولید ۷ میلیون و۵۰۰هزارتن چغندرقند و ۱٫۹میلیون‌تن شکر به مرحله خودکفایی نزدیک شدیم

مدیر پروژه راهبردی زنجیره‌ کالای شکر شرکت‌ بازرگانی دولتی گفت: در راستای حمایت از تولید داخل و تأمین ذخایر راهبردی بازرگانی دولتی، از ابتدای هفته خرید شکر را از کارخانجات قند چغندری آغاز کردیم.

۱ تیر ۱۳۹۶
معاون رئیس شرکت بازرگانی دولتی:

طی ۴ سال اخیر خودکفایی در شکر به بیش از ۷۵ درصد رسید

عباسی معروفان: طی ۴ سال اخیر خودکفایی در شکر به بیش از ۷۵ درصد رسید و این درحالی است که در ابتدای دولت این رقم کمتر از ۵۰ درصد بوده است. سالانه ۲ میلیون و ۵۸۵ هزارتن شکر در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و این درحالی است که سال ۸۵، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتن شکر به کشور وارد شد. ظرف سه سال آینده با توسعه کشت چغندر پاییزه به خودکفایی صددرصدی خواهیم رسید.