۳۱ شهریور ۱۳۹۸

فروش ملک به اتباع خارجی با دور زدن قانون

اگرچه از نظر قانونی هیچ تبعه بیگانه‌ای که تابعیت ایرانی ندارد، اجازه خرید و فروش ملک در کشور را ندارد، اما شنیده‌ها از مشهد، پیرانشهر، مهاباد، رامسر، نوشهر و برخی شهرهای شرقی استان گیلان، حاکی از خرید و فروش ملک به اتباع خارجی در این شهرها دارد