۱ تیر ۱۳۹۶
معاون اول رییس جمهور:

لازم است با توسعه همکاری‌های ایران و عراق، معضل ریزگردها را برطرف کنیم

جهانگیری: مردم استان های مرزی ایران با مشکلات جدی در زمینه ریزگردها روبرو هستند که لازم است با توسعه ی همکاری ها میان دو کشور معضل ریزگردها را برطرف کنیم و ایران در این زمینه از آمادگی لازم برخوردار است.