۱۴ بهم ۱۳۹۶

تراز تجاری ۱۰ ماه سال ۹۶ منفی ۷ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار شد

ارزش صادرات در دی‌ماه امسال ۳ میلیارد و ۹۷۲ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به آذرماه ۲۶ درصد رشد را نشان می‌دهد که منجر به بهبود تراز تجاری کشور در دی‌ماه شده است.

۳۱ تیر ۱۳۹۶

توقف اعلام آمار تجارت خارجی کشور

آمار تجارت خارجی در ۳ ماه متوالی به دلایل مسائل سیاسی و با تائید رئیس کل گمرک تا زمان انتخاب وزرای کابینه دولت دوازدهم حبس شده است.

۴ تیر ۱۳۹۴
در سه ماهه اول ۹۴؛

حجم تجارت خارجی ایران ۲۱ میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار شد

طبق اعلام گمرک، حجم تجارت خارجی ایران در سه ماهه اول سال جاری به ۲۱ میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار رسید.