۱۰ مرد ۱۳۹۵
وزارت کشاورزی خبر داد:

برگزاری جشن خودکفایی گندم درسال جاری

خودکفایی گندم در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت و امسال برای دومین‌بار محقق شد. به گفته معاون شرکت بازرگانی دولتی میزان خرید تضمینی آن به بیش از ۱۰ میلیون تن می‌رسد که جشن خودکفایی گندم امسال برگزار خواهد شد.