۲۶ تیر ۱۳۹۶
چرایی کارآمدی نظام آموزش عالی آلمان/۵

ثبات مالی، ایجاد رقابت و تحریک نوآوری؛ ارکان تأمین مالی ایالتی

در یادداشت چهارم از سلسله یادداشت های نظام آموزش آلمان، سازکارهای دولت فدرال در تأمین مالی آموزش عالی این کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در این یادداشت، مروری بر سازکارهای دولت‌های ایالتی برای تخصیص بودجه به دانشگاه‌ها خواهیم داشت.

۲۰ مرد ۱۳۹۵

پنج ضرورت تنظیم گری و نظارت بر نظام مالی با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد

اصلاح نظام مالی کشور با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. اولین لازمه این اصلاح، برخورداری حاکمیت از شان تنظیم‌گری و استفاده از آن در راستای مدیریت خلق پول، هدایت نقدینگی، مدیریت شکست بازار پول، حفظ ثبات مالی، و کنترل تطابق با احکام شرعی می‌باشد.

۱۸ مرد ۱۳۹۵

۳ ضعف اساسی لایحه قانون بانک مرکزی/ بانک مرکزی شرکت دولتی تلقی شده است

کارشناس اقتصادی غفلت از ثبات مالی در تعیین اهداف، تبدیل بانک مرکزی به شرکت دولتی و قانونی شدن نفوذ ذی‌نفعان غیردولتی در نهاد مقررات‌گذار و ناظر را از ایرادات اساسی لایحه قانون بانک مرکزی دانست.

۲۶ آذر ۱۳۹۴

برقراری ثبات مالی از مجرای استقلال بانک مرکزی می‌گذرد

معاون امور بانک, بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: کشورهایی که تا ۱۵ سال قبل با بی‌ثباتی مالی مواجه بودند, اگر امروز دستاورد موفقی در نظام بانکی و مالی به دست آورده اند مدیون استقلال بانک مرکزی و نهاد ناظر بر موسسات مالی و اعتباری هستند.