۱۴ فروردین ۱۳۹۵
اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش داد

تولید ۳٫۳ میلیون بشکه‌ای نفت ایران در سال ۲۰۱۵/ افزایش ۶۱ هزار بشکه‌ای نسبت به سال ۲۰۱۴

جدیدترین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد، ایران در سال ۲۰۱۵ به طور متوسط ۳٫۳۰۰ میلیون بشکه نفت در روز تولید کرده که این رقم به نسبت متوسط تولید سال ۲۰۱۴ از افزایش ۶۱ هزار بشکه‌ای برخوردار است.