۱۰ بهمن ۱۳۹۵
عضوکمیسیون صنایع و معادن:

باوجود انحصار، تولید پراید ادامه پیدا می‌کند

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برنامه ششم توسعه حاشیه امن خودروسازان و مدیران آن را از بین برد و هر تصادفی که رخ دهد، مدیرعامل خودروسازی ها باید در دادگاه ها پاسخگو باشند.

۲۹ شهریور ۱۳۹۵

آیا موافقید تولید پراید و پژو ۴۰۵ تا پایان سال ۹۵ متوقف شود؟