۲۰ دی ۱۳۹۶
معاون وزیر صنعت:

سیاست‌های اتخاذشده، برنج تولید داخل را به قیمتی رسانده که امکان تأمین آن برای عموم میسر نیست

معاون وزیر صنعت گفت: براساس سیاست های اتخاذ شده در سال‌های گذشته تولید برنج داخلی به قیمتی رسیده که امکان پاسخگویی به همه نیازهای مردم و امکان تامین آن برای عموم میسر نیست.

۵ مهر ۱۳۹۶
دبیر انجمن واردکنندگان برنج:

آمار تولید برنج داخل و کسری نیاز کشور صحیح نیست

کشاورز: بررسی سال های گذشته بازار نشان می دهد که آمار تولید برنج داخل و کسری نیاز کشور صحیح نیست. واردات برنج در صورت نبود تقاضا برای هیچ یک از واردکنندگان توجیه اقتصادی ندارد. آمار پنج ماه گمرک بیانگر آن است که یک میلیون تن برنج دوبرابر سال گذشته وارد کشور شده است. کاهش تعرفه واردات برنج از ۴۰ به ۲۶ درصد و حذف دریافت مابه التفاوت ۵۰۰ تومانی برای واردات هر کیلو برنج موجب شد تا دیگر شاهد واردات برنج از طریق کانال غیر رسمی نباشیم.

۲ آذر ۱۳۹۵
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

وزارت جهاد در تنظیم بازار برنج موفق عمل نکرد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزارت جهاد کشاورزی در تولید برنج داخل عملکرد خوبی داشته است اما در تنظیم بازار آن موفق نبود.