۳۰ فرو ۱۳۹۶
معاون وزیر:

۵۲ هزار کلاس درس باید در کشور ساخته شود

نظرپور، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش: ۵۲ هزار کلاس درس جدید باید در کشور ساخته شود که ۲۵ هزار کلاس از این تعداد در مکان هایی که مسکن مهر ساخته شده است، باید احداث شود. تاکنون سیستم های گرمایشی و سرمایشی ۵۰ درصد مدارس کشور نزدیک به ۱۳۰ هزار کلاس درس استانداردسازی شده و پیش بینی می شود تا پایان برنامه ششم توسعه نیز مابقی کلاس های درس استانداردسازی شود. تعهد خیران مدرسه ساز در سال گذشته ۹ هزار میلیارد ریال بود که ۴۰ درصد آن جذب شد.

۳ اسف ۱۳۹۳
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش خواستار شد

ایمن بودن دو سوم مدارس در برابر زلزله

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: باید نقشه راه و برنامه عملی ملی برای آموزش توسعه پایدار در هیئت وزیران به تصویب رسیده و ردیف اعتباری خاصی در برنامه ششم برای آن پیش‌بینی شود.