۱۷ مرد ۱۳۹۵

رونق تحقیق و پژوهش در دانشگاه‌ها در گرو تقویت تولید داخلی

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در یادداشتی عنوان کرد: تا زمانی‌ که تولید داخلی رونق نگیرد، اوضاع دانشگاه‌ها و تحقیق و پژوهش آنها رونق نمی‌گیرد و مشکلات اقتصادی نیز حل نمی‌شود.