۲۳ تیر ۱۳۹۶
مدیرعامل سازمان بنادر و دریا نوردی:

دستورالعمل تقویت ترانشیپ در بنادر کشور تهیه می‌شود

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: روش‌های تقویت ترانشیپ از بندر شهید رجایی به بنادر دیگر از سوی کارشناسان سازمان بنادر تهیه شود.