• صفحه اول
  • تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
هفته نامه دوازدهم صنعت:

ایران با روسیه هم توافقنامه‌تجارت‌ترجیحی می بندد؟

تعرفه ترجیحی که زمستان سال گذشته بین ایران و ترکیه بسته شد از منظر کارشناسان حاوی ابهامات و خطرات جدی برای تولید کشور بود. کالاهایی که ایران در این قرار داد برای ورود به ترکیه درج کرده بود باارزش افزوده بسیار ناچیز و شامل محصولاتی چون، آدامس، اما در مقابل ترکیه‌ کالاهای اساسی‌تری را به ثبت رسانده بود که شامل کالاهایی نظیر موتورهای صنعتی، صنایع نساجی و پوشاک می‌شد

۱۶ فروردین ۱۳۹۴
مدیر سابق صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی تشریح کرد/بخش اول

پتروشیمی هم از الگوی غلط توسعه صنعتی رنج می برد

مدیر سابق صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی را یکی از مهمترین راهکارهای جدا شدن کشور از درآمدهای نفتی دانست و الگوی غلط توسعه صنعتی را عامل اصلی غیررقابتی شدن تولید در ایران معرفی کرد.

۴ بهمن ۱۳۹۳

آب‌پنیر و آدامس به جای نساجی و موتور صنعتی!

لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با ترکیه، یادآور قرارداد ترکمنچای است. دراین لیست محصولاتی نظیر:بادبادک ، آدامس، آب پنیر ، انجیر و تخم پرندگان ازطرف ایران ومحصولاتی نظیر:منسوجات نساجی، انواع پیچ ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی و انواع مبلمان از طرف ترکیه قرارداد شده است.