۱۳ مرداد ۱۳۹۴
با انتشار نامه‌ای سرگشاده

انجمن ارگانیک ایران درباره واردات و تولید محصولات تراریخته در کشور هشدار داد

رئیس انجمن ارگانیک ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره واردات و تولید محصولات تراریخته در کشور که سلامتی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد،‌ هشدار داد.