۶ شهر ۱۳۹۵
رئیس جمهور ونزوئلا:

ایران و ونزوئلا برای تثبیت بازار نفت تلاش می‌کنند

رئیس جمهوری ونزوئلا، پس از دیدار با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران گفت، ایران و ونزوئلا تلاش برای دستیابی به اجماع در مورد راه های تثبیت بازار نفت و تقویت اوپک را ادامه می دهند.

۲۹ فرو ۱۳۹۵
نماینده ایران در هیئت عامل اوپک:

ایران از ادامه رایزنیها برای تثبیت بازار نفت حمایت می کند

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک گفت: ایران با حمایت از هرگونه تلاش در جهت تثبیت بازار نفت و تشویق به همکاری میان اعضای اوپک و غیر اوپک، تولیدکنندگان را به مساعی جمعی از قبیل تداوم رایزنی ها تشویق کرده و پشتیبانی خود را از آن اعلام می داریم.