۲۶ مهر ۱۳۹۸
حذف یارانه ها

دولت نمی‌خواهد تبعات سیاسی حذف یارانه ها را بپذیرد

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه دولت نمی‌خواهد تبعات سیاسی حذف یارانه‌ها را بپذیرد گفت: طرح حذف دهک‌ها باید زودتر از این اجرا می شد ولی دولت این کار را به صورت لاک پشتی دنبال می‌کند.