۲۹ آبا ۱۳۹۳
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

کتاب ارزش نسبی خدمات پزشکی بازهم مورد بازنگری قرار می‌گیرد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: این کتاب نسبت بین رشته‌ای را تعیین می‌کند و ممکن است در آینده با مشکلاتی نیز مواجه شود که قطعا طی ۲ ماه آینده پس از اجرا، این کتاب مجددا مورد بازنگری قرار می‌گیرد.