۲۶ ارد ۱۳۹۷
پرونده بن بست نیست/ (6)

توسعه کشت دیم؛ کلید خودکفایی در غذاهای اساسی

اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی باید، توسعه کشت دیم به جای کشت آبی باشد زیرا هم کشت دیم به تنهایی و فارغ از ظرفیت کشت آبی، توان تامین خودکفائی در غذاهای اساسی کشور به ویژه گندم را دارد و هم به کاهش مصرف منابع آب تجدیدپذیر می انجامد.

۲۵ ارد ۱۳۹۷
پرونده بن بست نیست/ (5)

توجه به صنایع پیشران کشور، راهبرد اصلی اشتغال زایی پایدار

با توجه به تجربیات کشورهای موفق در سیاست اشتغال زایی و همچنین تجربیات ناموفق اشتغال زایی کشور طی دو دهه گذشته، ضروری است دولت با انتخاب صنایع پیشران یا لکوموتیو که موتور محرکه اقتصاد کشور هستند، گام اصولی برای ایجاد رونق پایدار در بخش صنعت و ایجاد اشتغال حداکثری در کشور بردارد.

۲۲ ارد ۱۳۹۷
پرونده بن بست نیست / (2)

هشت راهکار اجرایی پیش روی بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات بازار ارز

به‌رغم نگرانی های ایجاد شده درباره وضعیت بازار ارز در ماه های اخیر و تشدید آن با توجه به خروج آمریکا از برجام، بانک مرکزی ابزارهای متعدد و موثری برای مدیریت نوسانات این بازار از طریق اصلاح زیرساخت‌ها و روش‌های انتقال پول در فضای بین‌المللی دارد و هیچ بن بستی در این زمینه وجود ندارد.