۷ مهر ۱۳۹۴
بیست و چهارمین بسته خبری سلامت:

اخلاق در آموزش پزشکی پررنگ‌تر می‌شود

در بیست و پنجمین بسته خبری به اهم وقایع حوزه نظام سلامت در هفته گذشته شامل سردرگمی بیمه ها برای جبران مطالبات بیمارستان ها، تغییر در آموزش پزشکی با تاکید بر اخلاق پزشکی و سایر اخبار این حوزه پرداخته شده است.

۱ مهر ۱۳۹۴
بیست و سومین بسته خبری سلامت:

اما و اگر شورای عالی بیمه بر تعرفه خدمات پرستاری

بیست و چهارمین بسته خبری نظام سلامت به مرور اخبار مربوط به تجمیع بیمه ها، حواشی آزمون دستیاری، تعرفه گذاری خدمات پرستاری و سایر اخبار مهم این حوزه پرداخته است.

۶ مرداد ۱۳۹۴
هجدهمین بسته خبری سلامت

دبیرکل آمد، سند کلید خورد!

در هجدهمین بسته خبری نظام سلامت ابتدا به رونمایی از سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر ، اصلاحات در طرح تحول سلامت ومیزان پرداخت از جیب مردم می پردازیم. در پایان نیز ‌مروری خبرهای مهم هفته گذشته خواهیم داشت.

۲۵ تیر ۱۳۹۴
شانزدهمین بسته خبری سلامت

پرداخت های پر سر و صدا!

در شانزدهمین بسته خبری هفتگی نظام سلامت به تحول در آموزش پزشکی، تامین عادلانه منابع مالی، طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد و سایر موضوعات مهم نظام سلامت پرداخته شده است.

۱۰ تیر ۱۳۹۴
پانزدهمین بسته خبری سلامت

ضربه «طمع» به اعتماد پزشک و بیمار

در این بسته خبری به مهم‌ترین اخبار حوزه سلامت در طی هفته گذشته، ورود مجلس به مقابله با زیرمیزی، تامین منابع مالی وزارت بهداشت ،فاصله بین پزشکان و مردم، لزوم حمایت بیمه ها از داروی ایرانی و طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد پرداخته شده است.

۲ تیر ۱۳۹۴
چهاردهمین بسته خبری سلامت

تک نسخه‌ای برای تولید داروی ایرانی

در این بسته خبری به اهم وقایع این حوزه در هفته آخر خرداد شامل انتقاد های وارده به طرح تحول نظام سلامت، پیگیری مجلس برای تجمیع بیمه ها، ممنوعیت تجویز دارو های تک نسخه با هدف حمایت تولید داخلی و مشکل نقدینگی بیمه ها پرداخته شده است.

۳ خرداد ۱۳۹۴
چهاردهمین بسته خبری علم و فناوری منتشر شد

کمیته امدادی برای نخبگان

در این شماره به بررسی چهار پرونده مهم در هفته گذشته پرداختیم. برگزاری سومین جشنواره زیست فناوری ایران، ابعاد جدید آئین نامه بنیاد ملی نخبگان، حضور رئیس جمهور در دانشگاه آزاد و برگزاری هفته خوابگاه‌ها موضوع این پرونده‌ها می‌باشد.