۲۱ شهر ۱۳۹۶

تصویب برنامه ده‌ ساله علوم و فناوری جهان اسلام

برنامه علوم و فناوری ۱۰ ساله (۲۰۲۶-۲۰۱۶) جهان اسلام (OIC) در نخستین اجلاس علوم و فناوری سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌ اسلامی در قزاقستان به تصویب رسید.