۳۰ خرداد ۱۳۹۵

اخمدی: تعیین راهبردها و برنامه‌های کلان توسعه در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری در اختیارات شورای عتف است

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تقویت هرچه بیشتر دو مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و همچنین شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) موفقیت وزارت علوم در دستیابی به اهداف تعیین شده نظام را به دنبال خواهد داشت.