۳۰ دی ۱۳۹۶
مدیرکل دفتر مهندسی راه‌آهن:

ساخت ایستگاه های چند منظوره با محوریت شبکه ریلی در دستور کار راه آهن است

مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت بر تاسیسات زیر بنایی راه آهن با اشاره به مزیت های ساخت ایستگاه های چند منظوره در مراکز شهری گفت: ساخت ایستگاه های چند منظوره با محوریت شبکه ریلی در دستور کار شرکت راه آهن قرار گرفته است.