۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از مرکز فضایی البرز:

تجاری‌سازی فناوری‌های حوزه فضایی از اهداف معاونت علمی است

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: مهم ترین نیاز در بخش فضایی کشور، تجاری سازی فناوری های این حوزه در کشور است.