• صفحه اول
  • انستیتوی پژوهشی سیاست غذایی بین‌المللی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
انستیتوی پژوهشی سیاست غذایی بین‌المللی گزارش داد

کاهش ۸۶ درصدی آمار گرسنگی در ایران پس از انقلاب

گزارش سالانه گرسنگی که از سال ۲۰۰۶ به توفیق کشورها در کاهش گرسنگی می‌پردازد، رکورد کاهش ۸۶ درصدی را برای ایران ثبت کرده است. از این حیث ایران جزو ۵ کشور موفق دنیا در کنترل گرسنگی و سوءتغذیه عمومی قرار دارد.