۲۴ تیر ۱۳۹۶

نهی از منکر، صرفا مبارزه با بی‏ حجابی نیست!

در حالی که طبق اصل هشتم قانون اساسی، مهم ترین جنبه امر به معروف و نهی از منکر مربوط به رابطه مردم و حاکمیت است و مبارزه با فساد اولویت اصلی کشور بوده، سال‌هاست موضوعاتی مانند بد حجابی به عنوان مهمترین منکرها تجلی پیدا کرده اند و در اولویت قرار داده شده اند.

۲۹ مهر ۱۳۹۴
وزیر آموزش و پرورش:

دانش آموز نقّاد و پرسشگر می تواند جلوی انحرافات جامعه را بگیرد

علی اصغر فانی با بیان اینکه تأکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور براین است که دانش آموزان نسبت به محیط زندگی توجه واحساس مسئولیت داشته باشند گفت: دانش آموز نقّاد وپرسشگر می تواند جلوی انحرافات را بگیرد.

۲۸ دی ۱۳۹۳
ضرورت پرهیز از تنبلی در اقتصاد داخلی و التماس در سیاست خارجی

سخنان مهم رحیم پور ازغدی درباره اقتصاد مقاومتی + صوت

وی با بیان اینکه شأن نماز جمعه امر به معروف و نهی از منکر از مسئولین و اصحاب ثروت و قدرت است، گفت: تنبلی در اقتصاد داخلی و التماس در اقتصاد خارجی همواره وجود داشته است، چرا که این کار راحت‌تر و با مذاق تنبلی سازکارتر است.

۱۵ آذر ۱۳۹۳

روایت سردار نقدی درثریا ازنقش بسیج در جبهه های فرهنگی و اقتصادی

سردار محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفان در برنامه این هفته ثریا با تاکید بر اینکه ظرفیت بسیج ده ها و صدها برابر چیزی است که امروز از آن استفاده می شود، گفت: بسیجیان داوطلب فداکاری، کار و ایثار هستند. امروز می توانیم بگوییم سطوح بالای تخصص، مهارت های علمی و فردی و جمعی در بسیجیان وجود دارد.

۱۹ ارد ۱۳۹۳

امر به معروف و نهی از منکر موجب کاهش هزینه‌های جرم و افزایش سطح رفاه می‌شود

عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: عمل به تعالیم و احکام اسلامی از جمله امر به معروف و نهی از منکر موجب کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعی جرم و به تبع آن افزایش سطح رفاه افراد جامعه می شود