۲۸ شهر ۱۳۹۵

برنامه ریزی برای افزایش ۳۰ تا ۵۰ هزار بشکه ای تولید نفت در کوتاه مدت

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران اعلام کرد: براساس برنامه ریزی این شرکت افزایش ۳۰ تا ۵۰ هزار بشکه ای تولید نفت را در کوتاه مدت دنبال می کند و در یک ماه گذشته، حدود هشت هزار بشکه به تولید روزانه نفت خود افزوده است.