۱۰ خرداد ۱۳۹۶
یادداشت اقتصادی/

استدلال نادرست در پذیرش موافقت­نامه پاریس

در حالی قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل از محدود ساختن استفاده از سوخت‌های فسیلی سخن گفته است که محصول احتراق سوخت­های فسیلی گاز دی اکسید کربن است که هنوز اجماع علمی دال بر اثر آن بر گرمایش زمین وجود ندارد.

۲۳ آذر ۱۳۹۵

افزایش وابستگی کشور با تصویب نهایی توافقنامه پاریس

نگرانی اصلی در مورد تصویب این لایحه توافقنامه تغییرات اقلیمى پاریس در مجلس، محدودیت‌ها در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی در سال های آینده با پذیرش این توافق نامه است، زیرا منبع گسیل عمده گازهای گلخانه‌ای مربوط به بخش‌های تولید انرژی و واحدهای صنعتی و به طور کلی تمامی بخش‌های مصرف کننده انرژی های فسیلی از جمله نفت و گاز است.