۱۲ مرداد ۱۳۹۳

آسمان ایران امن ترین فضا برای پرواز هواپیماها است

عضو کمیسیون عمران مجلس در زمینه رشد تعداد پرواز های هوایی از آسمان کشور گفت: افزایش پروازهای خارجی نشان از اعتراف خارجی ها به وجود امنیت پایدار در ایران است که انجام این مهم میلیاردها تومان درآمد را نصیب کشور می کند.