۲۴ آبا ۱۳۹۵

بررسی استیضاح وزیرعلوم در کمیسیون آموزش به روز دیگر موکول شد

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: به دلیل عدم حضور وزیر علوم ، جلسه اعضای کمیسیون آموزش و نمایندگان متقاضی استیضاح به روز دیگری موکول شد.

۱۰ شهر ۱۳۹۳

جعفر توفیقی از وزارت علوم خداحافظی کرد

دکتر جعفر توفیقی مشاور عالی وزیر علوم دیروز از وزارت علوم و آموزش عالی رفت.