۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
عملیات شعبده‌بازانه بانک‎ها

بانکها چگونه بهره سپرده‌ها را می‌پردازند؟

بانک‌ها با وام‌دهی مجدد تسهیلات معوقه (استمهال تسهیلات)، که وام‌گیرنده توان بازپرداخت وام خود را ندارد، را پرداخت‌شده در نظر گرفته و صرفاً میزان طلب خود از او را به‌طور کاذب افزایش می‌دهند و از این طریق اقدام به شناسایی درآمد می‌کنند؛ درآمدی که توسط خود بانک‌ها خلق‌شده است و صرف پرداخت بهره به سپرده‌ها می‌گردد.

۲۴ فروردین ۱۳۹۶
کارشناس اقتصادی:

استمهال تسهیلات، فزونی نقدینگی را رقم میزند

قادری، کارشناس اقتصادی: بانک ها به ناچار تسهیلات را مجددا استمهال می کنند که منجر می شود شبه پول یا تسهیلات بانکی افزایش پیدا کند و به فزونی نقدینگی دامن بزند؛ از طرفی بیشترین مشکل واحدهای تولیدی مبتنی بر نوعی از نقدینگی است که به صورت غیر فعال رسوب داده شده است و فاقد امکان استفاده در چرخه اقتصادی کشور است.