۲۷ آذر ۱۳۹۵

طرح تحول نظام سلامت در اغماء

طرح تحول نظام سلامت این روزها با مشکلات مدیریتی چون بدهی ۱۱ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها، تعویق ۹ ماهه حقوق پرستاران و پزشکان و طلب چند هزار میلیارد تومانی شبکه دارویی مواجه است. هریک از مشکلات فوق بخش‌هایی از حوزه‌ی درمان را درگیر کرده است که در صورت عدم رسیدگی به آن‌ها، زمینه‌های بروز بحران در کشور فراهم خواهد آمد.

۲۵ تیر ۱۳۹۳
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی اعلام کرد

اعلام آمادگی بسیج پزشکان برای ارزیابی طرح تحول نظام سلامت

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی گفت: این سازمان آمادگی خود را برای ارزیابی طرح تحول سلامت در کل کشور اعلام می‌کند، ارزیابی که با هزینه کم و واقع گرایانه انجام خواهد شد.