۲ آبان ۱۳۹۶

ظرفیت‌های مرتعی محصور در سیاست‌های دولتی

اعمال محدودیت‌های غیراصولی در ظرفیت‌های مرتعی از جمله خروج دام از مرتع، قرق مراتع و اعمال محدودیت در چرای دام نشان از نبود راهبرد صحیح برای مدیریت این اراضی است، چراکه چنین برنامه‌های غیرعلمی در تضاد با سیاست‌های کلی کشور از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که تاکید بر آزادسازی ظرفیت‌ها دارد است.

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

مدیریت، حلقه مفقوده در بهره‌برداری و بهره‌وری مراتع طبیعی ایران

مراتع طبیعی کشور دارای ظرفیت‌های بالقوه فراوانی است که شناسایی این ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری بهینه از آنها، علاوه بر امکان خودکفائی در تولیدات مرتعی و دامی، می‌تواند در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی کشور و همچنین افزایش درآمد روستائیان و عشایر نیز موثر واقع شود.

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

حفظ مراتع با مدیریت حضور دام در مرتع، نه کاهش تولید دام سبک

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین، در خصوص مدیریت حضور دام در مراتع، گفت: طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، اگر بین ظرفیت‌افزایی و توانمدسازی مراتع با بهره‌برداری از مراتع تعادل برقرار شود، هر خانوار روستایی می‌تواند ۱۰۰ راس دام سبک برای گذران زندگی خود نگهداری کند بدون اینکه آسیبی به مراتع برسد.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

توجیه سوءمدیریت مسئولان با غیراقتصادی خواندن تولید گوشت قرمز در کشور

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ضرورت استفاده از مراتع کشور برای خودکفایی در تولید گوشت قرمز، گفت: اینکه بگوییم تولید گوشت قرمز در کشور مزیت اقتصادی ندارد، توجیهی برای سوءمدیریت خودمان است.