۲۷ آذر ۱۳۹۵

طرح تحول نظام سلامت در اغماء

طرح تحول نظام سلامت این روزها با مشکلات مدیریتی چون بدهی ۱۱ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها، تعویق ۹ ماهه حقوق پرستاران و پزشکان و طلب چند هزار میلیارد تومانی شبکه دارویی مواجه است. هریک از مشکلات فوق بخش‌هایی از حوزه‌ی درمان را درگیر کرده است که در صورت عدم رسیدگی به آن‌ها، زمینه‌های بروز بحران در کشور فراهم خواهد آمد.

۸ آبا ۱۳۹۵

تعرفه‌گذاری خدمات سلامت و نقش ذینفعان مختلف در آن

ریشه اصلی بی‌عدالتی‌های موجود در نظام سلمت، «سپردن تصمیم‌گیری‌ها» به «ذی‌نفعان حوزه سلامت»، یعنی «پزشکان» است درحالی‌که در ۲۰ کشور دنیا در طول دو دوره، از بین ۴۰ وزیر بهداشت تنها یک نفر پزشک و یک نفر پرستار بوده است.

۳۱ فرو ۱۳۹۴
ششمین بسته خبری سلامت

پول هایی که به وزارت بهداشت نمی رسد!

در این شماره از بسته خبری به مرور تحولات نظام سلامت در هفته چهارم فروردین می پردازیم. از تجمیع بیمه که به آرزوی وزیر بهداشت تبدیل شده تا اوضاع نابسامان دندان های مردم و توقع برخی پزشکان نسبت به ۶ برابر شدن تعرفه های پزشکی.

۶ آبا ۱۳۹۳

هزینه دو هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای اجرای طرح تحول نظام سلامت

رییس سازمان تامین اجتماعی گفت: رویکرد دولت یازدهم توجه ویژه به مبحث نظام سلامت بوده و هست به طوری که ۱۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت و ۲ هزار میلیارد تومان از سوی تامین اجتماعی برای اجرای طرح تحول سلامت هزینه می شود.