۴ آبان ۱۳۹۴

لزوم نقش آفرینی دولت در اتصال ریلی به اروپا با ابزار «دیپلماسی»

با بررسی نقشه ریلی ایران و کشور های همسایه، مشخص است که ایران از طریق نخجوان و ارمنستان به اروپا اتصال ریلی دارد. اما به سبب مناقشات دو کشور آذربایجان و ارمنستان، از خط ریلی گذرنده از این دو کشور استفاده‌ای نمی‌شود.

۱۵ تیر ۱۳۹۴
نزدیک‌ترین مسیر برای تکمیل کریدور شمال-جنوب

اتصال به اروپا با حل مناقشه ارمنستان- آذربایجان

شبکه ریلی کشور ما هم اکنون نیز به اروپا متصل است. با مشاهده نقشه خطوط ریلی ایران و کشور های همسایه مشاهده می شود، که راه آهن جمهوری اسلامی ایران، از طریق مرز جلفا به استان نخجوانِ کشور آذربایجان، و از آن جا به ارمنستان و از طریق ارمنستان به گرجستان یا به شبکه ریلی ترکیه، و از هر دو مسیر به شبکه ریلی قاره اروپا متصل است.