۱۰ خرد ۱۳۹۶
وعده های آقای رئیس جمهور

حسن روحانی در خصوص حل معضل بیکاری چه وعده هایی داده است؟

اجرای طرح کارورزی، محدودیت واردات، افزایش سرمایه گذاری و گردشگری خارجی، افزایش صادرات غیرنفتی، استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان و فضای مجازی از مهم ترین وعده های آقای رئیس جمهور جهت حل معضل بیکاری هستند.

۱۹ اسف ۱۳۹۵

اجرای سند تحول بنیادین وظیفه اصلی دولت دوازدهم در حوزه آموزش و پرورش

کارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت توجه جدی به اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پروش، گفت: وظیفه اصلی دولت دوازدهم در حوزه آموزش و پرورش اجرای سند تحول بنیادین بر مبنای برنامه ششم توسعه و همچنین جبران عقب افتادگی‎ها در این حوزه است.

۲ اسف ۱۳۹۵
"طرح تحول سلامت" و "رئیس جمهور دوازدهم"

راه و بیراه طرح تحول سلامت

با افزایش بیماری های واگیردار در سال های اخیر و در پی آن افزایش هزینه های سلامت از جیب مردم، دولت با رویکرد افزایش منابع عمومی، طرح تحول سلامت را تصویب و اجرا کرد. این رویکرد دولت برای کاهش هزینه‌های بیمار، چالش هایی را برای وزارتخانه بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ایجاد کرده است.

۲۶ بهم ۱۳۹۵

جامعه کارشناسی کشور باید به انتخابات ورود کند

طرح «آقای رئیس جمهور» یکی از ایده‌هایی است که به دنبال افزایش حضور و اثر کارشناسان در گفتمان حاکم بر انتخابات است. این طرح ترکیبی از تکنیک‌های رسانه‌ای و محتوای کارشناسی بوده و هدف اصلی آن زنده نگه‌داشتن مسایل مهم پیشرفت در میدان انتخابات است.