۱۸ مهر ۱۳۹۷

مقابله با سیلاب‌های فصلی در کشور با اجرای عملیات آبخیزداری

هر ساله وقوع سیلاب‌های فصلی خسارات بسیاری را برای کشور به همراه دارد این در حالی است که با مدیریت یکپارچه آبخیزداری و آبخوانداری می‌توان از وقوع این بحران‌ها جلوگیری کرد. درحال حاضر بودجه کمی برای اجرای عملیات آبخیزداری اختصاص می‌یابد و وزارت نیرو نیز با بودجه کلانش مسئولیت وقوع سیلاب‌های سهمگین را نمی پذیرد.

۷ شهریور ۱۳۹۶
نماینده مجلس:

وضعیت آبخوان‌های کشور اورژانسی است

محمودزاده: وضعیت آبخوان‌های کشور اورژانسی است. ۷۰ درصد منابع آبی کشور بدون استفاده بهینه هدر می رود. وزارت نیرو تنها باید طبق نیازهای مناطق مختلف کشور منابع آبی را تخصیص دهد. به نسبت سال گذشته در برخی از مناطق کشور تا ۴۰ درصد میزان بارندگی در کشورکاهش داشته است.

۲۹ مهر ۱۳۹۵
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران:

ظرفیت مفید آبخوان‌های تهران در حال نابودی است

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران، توسعه فرونشست در دشت‌های جنوبی استان تهران را یکی از عوارض ناشی از پایین رفتن سطح آب سفره‌های زیرزمینی برشمرد و گفت: با این وضعیت ظرفیت مفید آبخوان‌ها را از دست می‌دهیم و دیگر این نقاط کلیدی احیا نخواهد شد.