۱۱ دی ۱۳۴۸
معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان خبر داد

درمان ناباروری در انتظار تصمیم شورای عالی بیمه/ پیشنهاد بیمه ۱۱ دارو و روش درمان نازایی

معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان از تهیه استاندارد هزینه‌های درمان ناباروری خبر داد و گفت: این استانداردها به وزارت بهداشت ارائه شد تا در شورای عالی بیمه مورد بررسی قرار گیرد.